Print this page

Новини

Научна годишна сесия


На 20 януари 2010 г. /сряда / зала № 200 ще се проведе годишната научна сесия.
ПРОГРАМА
на годишната научна сесия на 
Института по механика за 2009 г.
20 януари 2010 г. /сряда / зала № 200
 

Председатели: ст.н.с. І ст. Д. Данчев
ст.н.с. Н. Пешева

10.00-10.10 ОТКРИВАНЕ

10.10-10.40 С. Николов
Разкриване на конструкционните принципи на биологични нанокомпозити чрез мулекулярни симулации и многомащабно моделиране: пример с черупката на омар
/предложение за върхово постижение/

10.40-11.10 ст.н.с. І ст. Д. Данчев, Дж. Рудник, И. М. Бармац
Поведение на тънки неполярни течни филми, претърпяващи критичен фазов преход, в гравитационно поле
/предложение за върхово постижение/

11.10-11.40 н.с. К. Щерев, ст.н.с. Ст. Стефанов
Метод на крайните обеми за пресмятане на свиваем, вискозен топлопроводящ газ
/предложение за върхово постижение/

11.40-11.50 ПОЧИВКА

11.50-12.10 Г. Вълчев
Приложение на метод на Гальоркин за изследване на хидродинамичната неустойчивост на течение на ферофлуид в канал

12.10-12.30 Л. Кузманов
3D дизайн на лицево-челюстни имплантанти

12.30-12.50 М. Цвеов
Моделиране и симулации на става с управляема твърдост


Последна промяна:26-06-2018