Print this page

Новини

Разширен семинар


На 5.01.2010 от 14 ч. в зала 200 на ИМех-БАН ст.н.с. д-р Ст. Илиев ще представи за предварителна защита дисертация за присъждане на "доктор на науките"

На 5 януари 2010 г. (вторник) от 14 часа в зала 200 на Института по механика, БАН ще се проведе разширен семинар на секция "Физико-химична хидродинамика", на който ст.н.с. IIст. д-р Станимир Димитров Илиев, ще представи за предварителна защита дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките" на тема

Статика и динамика при малки капилярни числа на течности, частично омокрящи твърдо тяло: вариационен подход
 

Дисертацията, списъкът на публикациите по дисертацията с указан импакт фактор и списъкът на намерените цитирания на тези статии можете да получите по електронната поща след поискване от адрес: stani@imbm.bas.bg

Текст на дисертацията: PDF

Списък на цитиранията:  PDF 


Последна промяна:26-06-2018