Print this page

Новини

Семинар и предзащита


На 11. 12. 2009 г. (петък) от 11 ч. в зала 200 на ИМех ще се проведе разширен семинар за  предварителна защита на дисертацията на н.с.2ст. Емилия Абаджиева
На 11. 12. 2009 г. (петък) в 11 часа в зала 200 на Института по механика, БАН ще се проведе разширен семинар на секция  "Динамика и оптимизация на управлявани механични системи", на който  н. с. II ст. Емилия Абаджиева, докторант на самостоятелна подготовка, ще представи за предварителна защита дисертация за присъждане на научната и образователна степен "доктор" на тема
„Математични модели на кинематичните процеси в пространствени гребенни механизми и приложението им"

Последна промяна:26-06-2018