Print this page

Новини

КОНКУРС на МОМН


 за отпускане на стипендии за следдипломно обучение, специализация, обмяна на опит, провеждане на научни изследвания, четене на лекции - срок 22.12.2009

КОНКУРС за отпускане на стипендии на български граждани за следдипломно обучение, специализация, обмяна на опит, провеждане на научни изследвания, четене на лекции и др. в чуждестранни висши училища и научни организации в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен. Срок за подаване на документите - 22.12.2009

Подробности можете да намерите в текста на обявата на страницата на МОМН или тук.


Последна промяна:26-06-2018