Print this page

Новини

ПРОЕКТ на ЗАКОН


 На страницата на МОМН, в папка "Проекти на документи" в лявото вертикално меню е публикуван за обсъждане  ПРОЕКТ на ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани в МОМН на:
г-жа Милена Дамянова - парламентарен секретар на МОМН, e-mail: m.damyanova@mon.bg

 

 


 

 Последна промяна:26-06-2018