Print this page

Новини

Награда на СУБ


Съюзът на учените в България е удостоил с награда за високи научни постижения за 2009 г. нашия колега ст.н.с. I ст. дфн Даниел Данчев.

Съюзът на учените в България е удостоил с диплом и парична награда в конкурса за високи научни постижения за 2009 г. нашия колега ст.н.с. I ст. дфн Даниел Данчев. Наградата е за поредица теоретични публикации в престижни международни списания относно моделни системи, описващи поведението на тънки филми на полярни флуиди.

 


Последна промяна:26-06-2018