Print this page

Новини

Работната среща


На 10.09.2009г. от 14.00 часа в Големия салон на ЦУ на БАН, втора част на работната среща на тема „Комерсиализацията на изследователските резултати - продукт на интелектуална собственост"

Уважаеми колеги,

 

На 10.09.2009г. от 14.00 часа в Големия салон на ЦУ на БАН ( ул. „ 15 Ноември" 1) ще се състои втора част на работната среща на тема „Комерсиализацията на изследователските резултати - продукт на интелектуална собственост". На нея ще бъдат представени научни продукти на БАН. Първата част беше проведена на 10.06.2009 г. Информация за представените на нея продукти може да намерите на следния адрес  http://www.bas.bg/


Последна промяна:26-06-2018