Print this page

Новини

Euromech colloquium 515


Euromech colloquium 515: advanced applications and perspectives of multibody system dynamics, 2010

Ст.н.с. д-р Евтим Захариев от Института по механика на БАН (секция Динамика и оптимизация на управлявани механични системи) е избран за председател на EUROMECH (Европейско дружество по механика) Colloquium 515, който ще се проведе от 13 до 16 юли 2010 в Благоевград. Съпреседател на конференцията е Prof. Marco Ceccarelli (University of Cassino, Италия). Основни теми на конференцията са:

  • Постижения във формулировката на динамиката и симулирането на движението в реално време;

  • Роботика, мехатроника, смарт-системи;

  • Транспортна динамика;

  • Проложения за земната атмосфера и открития космос;

  • Взаимодействие флуид-твърдо тяло;

  • Биомеханика и приложения в медицината;

  • Нови системи и области на приложение.

Повече информация на: http://www.imbm.bas.bg/euromech515


Последна промяна:26-06-2018