Print this page

Новини

Магистърска програма


Съвместна магистърска програма на Институт по механика БАН и НБУ: Биотехнология и устойчиво развитие" за академичната 2009/2010

Програмата се реализира съвместно от Института по механика към БАН и Нов Български Университет. Тя е ориентирана към обучение по биотехнология и нейните връзки с устойчивото развитие на обществото. Програмата има за цел да подготви самостоятелни специалисти за сложна работна среда. Образованието е построено на базата на принципи, на които се базират промишлените биотехнологии. То обхваща курсове по биологични основи и физико-технически принципи на биотехнологичните приложения, микробиологични биотехнологии, ДНК-технологии, биореактори и биопроцесни системи и икономика и мениджмънт на биотехнологични производства.


Последна промяна:26-06-2018