Print this page

Новини

11 Национален конгрес по теоретична и приложна механика


От 2-ри до 5-ти септември 2009 г. в хотел Самоков, Боровец ще се проведе 11-тият Национален конгрес по теоретична и приложна механика (НКТПМ2009)

От 2-ри до 5-ти септември 2009 г. в хотел Самоков, Боровец ще се проведе 11-тият Национален конгрес по теоретична и приложна механика (НКТПМ2009). Конгресът се провежда на всеки 4 години и е най-големият форум в България по проблемите на механиката на деформируемото твърдо тяло, механиката на флуидите, механиката на машини и манипулатори, роботиката, биомеханиката, експерименталната и компютърна механика, сеизмичната механика. Основен организатор е Институтът по механика на БАН (ИМех-БАН). Председатели на организационния комитет са ст.н.с. д-р Емил Маноах, директор на ИМех-БАН и акад. Ячко Иванов. Подкрепа в организацията на Конгреса оказват НТССБ, ЦЛФХМ-БАН, ТУ-Русе, Централна лаборатория по Мехатроника и прибостроене-БАН. Пленарни доклади ще изнесат акад. Ячко Иванов, чл.-кор. Стефан Радев, чл.-кор. Ангел Балтов, проф. Рачев и следните гости от чужбина: проф. Gross (Unicersitat Darmstadt); проф. Schanz (Ruhr-Universitat Bochum), проф. Орон (Technion - Israel Institute of Technology), проф. Аhzi (University Louis Pasteur, Strasbourg). В програмата до момента са включени 152 доклада, които представят научни разработки на 330 автори от България, Германия, Русия, Франция, Гърция, Белгия, Белорус, Италия, Украйна, САЩ и други. Част от програмата на Конгреса са и два мини-симпозиума по проблемите на микророботиката и на микро-мезо-макро моделирането на инженерни материали.

Повече информация може да бъде намерена на страницата на НКТПМ2009 (nctam.imbm.bas.bg).

Каним специалисти от производствените организации, ръководители на предприятия, сътрудници от научни и учебни заведения, а също така заинтересованите министерства и ведомства, професионалните обществени организации и средствата за масова информация да вземат участие в НКТПМ2009 като слушатели, докладчици, да направят презентация или да станат спонсори на конгреса.


Последна промяна:26-06-2018