Print this page

Тодор Ангелов Ангелов

КОНКУРС


КОНКУРС

за наградата „НАЙ – ДОБЪР МЛАД МЕХАНИК 2024” на Националния комитет по ТПМ (учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов).

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ТЕОРЕТИЧНА И ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА-БАН, 1113 София, България

ул. ”Академик Г.Бончев” - блок № 4; Тел.: +(02)-979-64-57 e-mail: jtam@imbm.bas.bg

Националният комитет по теоретична и приложна механика и Институтът по механика – БАН ОБЯВЯВАТ


КОНКУРС

 

за наградата „НАЙ – ДОБЪР МЛАД МЕХАНИК 2024” на Националния комитет по ТПМ (учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов).

Конкурсът се провежда в рамките на 14-тия Национален конгрес по теоретична и приложна механика, 2 – 4 Септември 2024 г, х-л Хилтън, София

В конкурса за наградата „Най – добър млад механик 2024” може да участва всяко физическо лице, което заема академична длъжност в научен институт и ВУЗ на възраст до 35 години и работи в областта на Механиката.

Награда за първенеца на конкурса

* удостоверение (диплом) и парична премия от 1000 лева.

* (Евентуално и грамота за много добре представил се кандидат (и), но не класиран като първенец).

* Удостоверението (дипломата) и грамотите са от името на НК по ТПМ и се връчват от неговия Председател, а паричната премия – от дарителя.

 

Формулярът и правилникът за участие могат да се изтеглят по електронен път на страницата на Института по механика, БАН:

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 

Срокът за подаване на документите е до 30 юни 2024 г. на адрес: Институт по механика-БАН, ул. ”Акад. Г. Бончев”, блок № 4, 1113 София, България, с текст - ”За конкурса Най – добър млад механик 2024”.

Документите могат да се подават по електронен път на e-mail: jtam@imbm.bas.bg.


Последна промяна:10-02-2023