Print this page

Материали за направление Физико-химична механика

ОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР


Метод на локалната активност за определяне на ръба на хаос в системи на реакция-дифузия

Анжела Славова

18 януари от 11 часа в зала 200

Метод на локалната активност за определяне на ръба на хаос в системи на реакция-дифузия

Анжела Славова

18 януари от 11 часа в зала 200

Нелинейни системи на реакция дифузия моделират явления в различни области, като например в биологията – моделът на Фишер, моделът на Ходжкин Хъксли, във физиката – моделът на Син-Гирдон, в химията – Бруселаторен модел и др.

Методът на локалната активност позволява да се изучава сложното поведение на такива модели. Той отговаря на следния фундаментален въпрос- каква е областта в пространството от параметри, в което дадена система може да проявява сложно динамично поведение? Именно тази област се нарича ръб на хаоса.

Ще представим основните принципи на локалната активност и теоремите за определяне на ръба на хаоса. Ще се изследва динамичното поведение на някои системи на реакция дифузия, за които ще се представи конструктивен алгоритъм за определяне на областта ръб на хаос.


Последна промяна:23-06-2014