Print this page

Допълнителна информация

АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ


На 14-ти септември 2023 г. (четвъртък) от 13 часа в зала 200 на Института по механика на БАН ще се бъде представена академична лекция на тема

Приложение на SEsM за намиране на анлитични решения

на ЧДУ с цели и дробни производни, моделиращи

пространствено-времевата динамика на сложни системи

 

лектор: проф. Елена Николова НСЗ Механика на флуидите

Каним уважаемите колеги да присъстват на лекцията.


Последна промяна:27-04-2015