Print this page

Данчи Христова Кулова

Първи Симпозиум „СПОРТ И БИОМЕХАНИКА“


Първи Симпозиум „СПОРТ И БИОМЕХАНИКА“, тема „Теоретично и експериментално изследване на вътрешно ставни движения при изометричен стречинг“, 9 – 10 Май, 2023 г., гр. София, Дом на Учения – БАН

Институт по механика

Българска академия на науките

Национална спортна академия

„Васил Левски“

 

 

 

ПРОГРАМА

Вторник, 09.05.2023 г.


14.30 – 15.00 Кафе пауза

 

15.00 ч. – 15.10 ч.ОТКРИВАНЕ

 

15.10 – 15.30 ч. „Експериментален модел за ехографско изследване на вътреставни движения с приложения в спорта“

Иван Иванов1,2, Сергей Ранчев2, Иван Йотов1

1 Национална спортна академия „Васил Левски“

2 Институт по Механика, Българска академия на науките

 

15.30 – 15.50 “Детайлно изследване на биомеханиката на коляното по време на поддържане на стойката и при прилагане на различни статични товари върху гръбначния стълб”

Росица Райкова1, Иван Иванов2,3, Олег Христов2, Никол Маркова1, Людмил Тренев2, Силвия Ангелова1

1 Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, Българска академия на науките

2 Национална спортна академия „Васил Левски“

3 Институт по Механика, Българска академия на науките

 

15.50 – 16.10 „Стречинг - биомеханични и терапевтични ефекти“

Евгени Койчев1, Елисавета Цветкова2, Иван Иванов1,3, Сергей Ранчев1

1 Институт по Механика, Българска академия на науките

2 Българско дружество по биореология

3 Национална спортна академия „Васил Левски

 

16.10 – 16.30 Вискозо-еластични механизми при релаксацията на напрежението на ставния хрущял

Стоян Стойчев1, Светослав Николов1

1 Институт по Механика, Българска академия на науките

 

16.30 – 16.50 „Теоретични и експериментални изследвания върху стречинга и неговото влияние върху работата на скелетно-мускулния апарат при човека“

Сергей Ранчев1, Иван Иванов1,2

1 Институт по Механика, Българска академия на науките

2 Национална спортна академия „Васил Левски“

 

16.50 – 17.10 „Изследване на особеностите на стоежа в началното ски обучение и оценка на равновесната устойчивост със и без ски екипировка“

Огнян Тишинов1, Кръстьо Згуровски1, Светослав Симеонов1

1 Национална спортна академия „Васил Левски“

 

17.10 – 17-20 ЗАКРИВАНЕ

 

17.10 – 20.00 Коктейл

 

Сряда, 10.05.2023 г.

10.20 – 10.30 Кафе пауза

 

10.30 – 12.00 Кръгла маса на тема „Теоретично и експериментално изследване на вътрешно ставни движения при изометричен стречинг“

 

12.00 – 13.30 Коктейл

 

Благодарности

Този симпозиум е благодарение на финансовата подкрепа на Фонд Научни Изследвания – проект КП-06-Н57/18 от 16.11.2021 г.


Последна промяна:18-02-2019