Print this page

Комисия по етика-документи

ПРЕДЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ОНС „ДОКТОР“


На 28.03.2023 г. (вторник) от 11 часа в зала 200 на Институт по механика – БАН, ще се проведе предзащита на дисертация за образователна и научна степен „доктор“ на докторант Петър Тодоров от НСЗ „Механика на флуидите“, професионално направление: 4.5. Математика, Научна специалност 01.02.05: Механика на флуидите Темата на дисертацията е:

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СЕНЗОРИ ЗА ФЛУИДИ

Колегите от института са поканени да присъстват на предзащитата. Специална покана се отправя към членовете на Научния съвет на Института по механика

 

Ръководител на НСЗ „Механика на флуидите“

проф. Николай К. Витанов


Последна промяна:19-01-2023