Print this page

Станимир Димитров Илиев Биография

АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ


На 6-ти февруари 2023 г. (понеделник) от 14 часа в зала 200 на Института по механика на БАН ще се бъде представена академична лекция на тема

Течения на субстанции в мрежи и канали от мрежи:

Избрани резултати и приложения

 

лектор: проф. Златинка Димитрова

НСЗ Механика на флуидите


Каним уважаемите колеги да присъстват на лекцията.


Последна промяна:19-02-2020