Print this page

Новини

Web of Knowlege


Презентация на базата данни Web of Knowlege в читалнята на Централната библиотека на БАН

На 14.04.2009 от 10:00 до 12:00 часа, в читалнята на Централната библиотека на БАН ще се проведе презентация на базата данни Web of Knowlege.

Информацията е от г-жа Събина Анева, заместник директор на ЦБ на БАН.

Информация за други онлайн ресурси можете да намерите на страницата на ЦБ на БАН:

http://cl.bas.bg/informacionni-uslugi/on-line-resursi


Последна промяна:26-06-2018