Print this page

Тихомир Ванчев Тянков

Лекция на тема Experimental and Field Measurements in Civil Engineering


Уважаеми колеги, В рамките на съвместен проект с Университета „Аристотел“, Солун, Гърция,   финансиран от БАН, наши гости са проф. Г. Манолис и проф. К. Катакалос. На 18.10.2022г от 11ч в зала 200  ще бъде изнесена лекция

“Experimental and Field Measurements in Civil Engineering”

от prof. Konstaninos Katakalos, Director Laboratory for Strength of Materials and Structures Department of Civil Engineering Aristotle University of Thessaloniki Panepistimioupolis,

Thessaloniki, GR-54124, Greece


Последна промяна:29-02-2016