Print this page

Детелина Стоянова Игнатова

Открит семинар на НСЗ Биомеханика


На 27.09.2022 (вторник) от 14.00 часа в зала 200 на ИМех (или по ZOOM) ще се проведе разширен семинар на НСЗ „Биомеханика“, на който ще изнесе доклад главен асистент д-р Евгени Владимиров Койчев

О Б Я В А


На 27.09.2022 (вторник) от 14.00 часа в зала 200 на ИМех (или по ZOOM) ще се проведе разширен семинар на НСЗ „Биомеханика“ на който главен асистент д-р Евгени Владимиров Койчев ще изнесе доклад на тема:

"Механични и биомеханични асспекти на твърдите зъбни тъкани и адхезията на съвременните композитни (стоматологични) материали (за директно възстановяване) към тях."

Поканени са всички интересуващи се. При интерес пишете на antonova@imbm.bas.bg за изпращане на линк за ZOOM срещата.


Последна промяна:29-02-2016