Print this page

Никола Николов

ОС на БАН прие бюджета за 2009


Подробности за решенията на ОС на БАН от 23.03.2009 тук.

Ст.н.с. д-р Васил Кавърджиков, представител в ОС на БАН от ИМех и член на Експертен съвет по международно и европейско сътрудничество (ЕСМЕ) към ОС на БАН информира, че до лятната ваканция на ОС на БАН Съветът ще се работи в следните направления: изследователска инфраструктура и връзки с ЕС; Балканско сътрудничество в науката - значение и перспективи; механизми за взаимодействие с МОН за квалификация на млади учени; обсъждане и анализ на резултатите от международната оценка на звената на БАН; анализ на дейността на БАН в рамките на 7РП на ЕС.

Създаден е Експертен съвет по етика към ОС на БАН.  Тук можете да се запознаете с Хартата на европейските учени.

Извадка от интервюто на проф. Камен Веселинов пред в. Монитор (25.02.2009) за стратегията в науката във връзка с Протокола от заседанието на ОС на БАН от 23.03.2009:

Проф. д-р Камен Веселинов, ректор на Техническия университет в София:

ПРЕДИ СЕ ОБУЧАВАШЕ ЕЛИТ, А СЕГА - МАСА
Общото събрание на БАН е най-ретроградният орган в България
25 Февруари, 2009
Маргарита Благоева 

"...След това започнаха много странни атаки според мен от Общото събрание на БАН. Това изглежда е най-ретроградният орган в България. Той като че ли е против всякаква промяна. Ръководството на БАН е било на всички етапи в подготовката на стратегията и изведнъж Общото събрание се отмята с протестно писмо. Ние искахме да се направи нещо, но този ни опит и към момента се саботира от БАН. Акцентът на недоволството се постави върху това, че трябва да се засили мястото на университетите в правенето на наука. Академията не одобрява това. По света науката се води от университетите, а изследователските центрове и институти са, за да допълват онова, което висшите училища не могат да свършат. Всичко опира до финансирането от държавата, което у нас е основно, тъй като от частни инвеститори идват съвсем малко средства за наука..."
Последна промяна:19-07-2018