Print this page

Русислава Захариева-Георгиева

Академична лекция на доц. Михаил Цвеов


На 15.06.2022 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика

Уважаеми колеги,   На 15.06.2022 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика доц. Михаил Цвеов ще изнесе академична лекция на тема:   „Компютърно моделиране и изследване на механични и мехатронни модели”   Поканени са всички колеги.   От ръководството на направление „Мехатроника”


Последна промяна:18-04-2022