Print this page

Никола Николов

програма „Erasmus Mundus“


Действие 1: Съвместни програми „Erasmus Mundus“


Това действие, което цели да насърчи сътрудничеството между висши учебни заведения и преподавателски състав в Европа и трети страни за създаване на върхови постижения и за осигуряване на високо квалифициран човешки ресурс, включва две поддействия:

Действие 1А — Магистърски курсове „Erasmus Mundus“ (EMMC),

Действие 1Б — Съвместни докторати „Erasmus Mundus“ (EMJD)

Срокове: 30.04.2009 за подаване на проектите; 31.03.2009 предаване на резюме на пректите по  Действие 1Б


Последна промяна:19-07-2018