Print this page

No Name

Конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент”


Институтът по механика при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” по професионално  направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност „Технология на композитните материали”  за нуждите на научно структурно звено „Механика на флуидите” със срок 1 месец от публикуването на обявата.

Справки и документи – в Института  по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4,  тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.

Необходимите документи може намерите тук.

13.12.2021 г. гр. София


Последна промяна:06-12-2022