Print this page

Новини

БИОРЕО2021


7 -ма Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микро- и наномеханика и механобиология на клетки, тъкани и биологични системи (БИОРЕО2021) ,

МДУ „Ф. Жолио-Кюри“, Варна, 28 – 31август 2021

http://www.biorheo2021.bsb-bg.eu

Среща, организирана от Българско дружество по биореология (теоретична, експериментална и клинична), в сътрудничество с Европейското дружество по клинична хеморология и микроциркулация (E.S.C.H.M.). Съорганизатори: Институт по механика към Българската академия на науките и Секция „Механика“ към Съюза на учените в България

Българското дружество по биореология в сътрудничество с Европейското дружество по клинична хеморология и микроциркулация (E.S.C.H.M.), направление „Биомеханика“ към Института по механика към Българската академия на науките и секция „Механика“ към Съюза на учените в България, организираха за седми път у нас Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микро- и наномеханика и механобиология на клетки, тъкани и биологични системи (Biorheo2021). Научният форум се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ – договор КП-06-МНФ/1 от 18.08.2021 г. и се проведе в Международния дом на учените „Ф. Жолио-Кюри“ във Варна от 28 до 31 август 2021 г. присъствено, а за чуждестранните участници и за част от българските – дистанционно, поради пандемичната обстановка. Форумът се организира два месеца след проведената във Фукуока, Япония втора тристранна среща на Европейското дружество по клинична хемореология и микроциркулация, Международното дружество по клинична хемореология и микроциркулация и Международното дружество по биореология (ESCHM-ISCH-ISB2021), състояла се дистанционно от 4 до 7 юли 2021 г. (2nd Joint meeting of the European Society of Clinical Hemorheology and Microcirculation, the International Society of Clinical Hemorheology and the International Society of Biorheology (ESCHM-ISCH-ISB 2021 Fukuoka) in Fukuoka, Japan, July 2021 http://www.congre.co.jp/eschm-isch-isb2021/).

В Биорео 2021 взеха участие 51 изтъкнати учени и млади изследователи, докторанти, постдокторанти и студенти от дванадесет страни - Аржентина, Беларус, България, Грузия, Унгария, Мексико, Полша, Португалия, Русия, Турция, Франция и Япония. Научната програма включваше лекции, съобщения и постерни доклади, обхващащи широк спектър от теми в областта на био- и хемореологията, микро- и наномеханиката и механобиологията на клетки, тъкани и биологични системи. Изнесени бяха 39 доклада (22 лекции, 13 съобщения и 4 постера), представени от поканените изтъкнати преподаватели от престижни университети и институти. По време на лятната школа беше организиран конкурс за най-добра научна работа на млади изследователи и бяха наградени двама млади учени от България и от Русия. Наградена бе разработката на докторанта от Института по невробиология към БАН - Андреян Георгиев с научен ръководител доц. д-р Мария Антонова на тема „Experimental estimation and comparison of viscoelastic characteristics  of rat aorta in vitro“ с автори: A. Georgiev, M. Kaneva, L.Antonova, M. Antonova. Награда получи и студента от Московския държавен университет Петр Ермолинский с ръководител проф. А. Приезжев от Физическия факултет на Московския държавен университет „Ломоносов“, за разработката: „Effect of red blood cells aging on their microrheological parameters“ (съавтори: A. Lugovtsov, F. Yaya, L.Kaestner, Chr. Wagner , A. Priezzhev).


Последна промяна:26-06-2018