Print this page

Новини

Национална стратегия


ОСНОВНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ 2009-2019
Извадка от НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ (2009 - 2019 г.) внесена от Министерски съвет на 17.02.2009 г. и обсъдена на 11.03.2009 в Комисията по образованието и науката към Народното събрание  тук

Последна промяна:26-06-2018