Print this page

Новини

Открит семинар на направление ММЧСМ


На 16 септември 2020 г., сряда, от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН,

Една от областите на научните изследвания в структурно звено „Математическо моделиране и числени симулации в механиката“ e математическото моделиране и численото изследване на процеси на пренос и фазови преходи в моделни неравновесни системи, изискващи познания от областта на неравновесната статическа механика, както и процеси на пренос на вещество, свързани с, но обикновено неописвани в рамките на неравновесната статистическа механика.

За изпълнението и кадровото обезпечаване на тези задачи за моделиране, считаме че е целесъобразно да се обяви  конкурс за академична длъжност „професор“. Във връзка с това организираме

Открит семинар на направление ММЧСМ

На 16 септември 2020 г., сряда, от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН, на който са поканени всички заинтересовани за участие в конкурса учени да представят резюме на изследванията си в следната област:

„Математическо моделиране и приложение на математиката за изследване на процеси на пренос и фазови преходи в моделни неравновесни системи“.

 

Членовете на НС на ИМех също са поканени да присъстват на семинара.

 

От ръководството на звено  ММЧСМ

 

14.08.2020


Последна промяна:26-06-2018