Print this page

Новини

Професор Арнаудов на 90 г.


Професор Арнаудов – един от стожерите на българската инженерна и научно-техническа мисъл, навърши 90 години.

 

 

Професор Арнаудов – един от стожерите на българската инженерна и научно-техническа мисъл, навърши 90 години. Повече от седемдесет години той активно участва в организацията на производството, подготовката на кадри, организиране на националната, регионалната и международната научна дейност в областта на най-високо технологичните машиностроителни изделия – зъбните предавки и техниката на задвижването.

В първите следвоенни години проф. Арнаудов завършва висше техническо образование в Техническия Университет София (1953) и защитава докторска дисертация (Dr.-Ing.) в Техническия Университет Дрезден (1968) като един от първите български докторанти, изпратени да следват в Германия след войната. Разработеният от него стенд за изпитания на редуктори става водещо научно постижение в тази област, което се мултиплицира и води до многочислени покани за неговото сътрудничество с промишленността в Германия, Швейцария, Русия, България и др. Работи като инженер и експерт в заводи в България и Германия и продължава да консултира промишлеността и до днес, за което получава званието.

Започва преподавателска дейност отначало като асистент в Минно-геоложкия университет, а след това в Техническия университет в София. След завръщането си от Германия преподава като доцент в ТУ и като доцент и професор в Института по механика на БАН, където е ръководил научно-изследователска лаборатория. Съавтор е на единственния у нас български учебник и ръководство по машинни елементи за всички технически вузове в страната, както и на шест книги, многочислени статии, научни доклади и патенти по зъбни предавки у нас и чужбина. Неговият труд (в съавторство с доц. Д. Караиванов) „Планетарни зъбни предавки” (из-во БАН) е преведен и издаден в САЩ. Бил е член на Висшата Атестационна Комисия. Изнасял е лекции по покана в университети у нас и в чужбина.

Основно научно постижение на проф. Арнаудов е методът на въртящите моменти за изследване на съставни многоводилни планетни предавки. Публикациите по този метод, в това число и монография в Германия, са цитирани многократно у нас и в чужбина. Този оригинален, лесен за приложение, инженерен метод е приет като основен метод за изчисляване и е влязъл в учебните програми по теория на механизмите и машините като алтернативен на методите на Willis, Kutzbach и Swamp, които се използваха в инженерната практика в продължение на десетки години.

Проф. Арнаудов активно участа в международния академичен живот с доклади на конференции и конгреси в около 20 страни в света, между които Австралия, Великобритания, Германия, Китай, Русия, Франция, Чехия, Япония и много други. Той е и активен организатор на науката и на инженерната общност у нас и в чужбина. Основател и дългогодишен председател на секцията по зъбни предавки и техника на задвижването към Научно-техническите съюзи от 1971 до днес. Проф. Арнаудов е инициатор, основател и пръв президент на Балканската асоциация по техника на задвижването, за чийто почетен президент е избран през 2012. Бил е председател на Организационни комитет и главен организатор на 7 международни и с междунаридно участие научни мероприятия, както и на няколко национални съвещания в тази област.

Той е представител на България в комитетите "Зъбни предавки" на две международни организации ISO и IFToMM от 1987 год. Представлявал е България на съвещанията на СИВ по проблемите на зъбните предавки в продължение на 20 години. Привлечен е като чуждестранен експерт към Германския стандартизационен институт при изготвянето на немските стандарти DIN. Разработва основни български стандарти по терминология и по якостни изчисления на зъбни колела. Член е на редколегията на международното списание "Gearing and Transmissions" и на българското списание „Машиностроене“.

Целият творчески път на проф. Арнаудов минава под мотото „от практиката за практиката”. Той неотклонно следва и пропагандира максимата, че науката трябва да обслужва практиката. Ползва се с изключително голям международен авторитет и е признат за един от водещите учени в областта на планетните зъбни предавки в света. Надарен с енергия, буден ум и изключително творческо дълголетие, професор Арнаудов е връх и ‘визитната картичка’ на най-добрите постижения на родното машиностроене – „патриарх на българската наука в областта на зъбните зацепвания”, както уважително го наричат нашите колеги в чужбина.


Последна промяна:26-06-2018