Print this page

Новини

Млади учени и постдокторанти


Стартира вторият етап на НП „Млади учени и постдокторанти‘‘.

Кандидатите, които желаят да участват в конкурса трябва да подадат документите си най-късно до 12:00 часа на 12.02.2020 г. в деловодството на Института по механика. Заявките се одобряват от Научния съвет на института. Условията на кандидатстване на БАН може да откриете тук, а Указанията на МОН за изпълнение на втория етап на програмaта може да намерите тук.

 

Mлади учени и постдокторанти 2020.pdf

MON_Ukazania_II_etap.pdf

Декларация за липса на двойно финансиране


Последна промяна:26-06-2018