Print this page

Оборудване

Обявена позиция за изследовател


Институтът по механика при БАН търси да назначи изследовател на непълно работно време

 

Институтът по механика при БАН търси да назначи

1 ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките, на срочен трудов договор за период до шест месеца, със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условиятана чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Повече информация в пълната обява тук.


Последна промяна:30-09-2021