Print this page

Галин Славчев Вълчев

Обявена позиция за изследовател


Институтът по механика при БАН търси да назначи изследовател на непълно работно време

 

Институтът по механика при БАН търси да назначи

1 ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките, на срочен трудов договор за период до шест месеца, със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условиятана чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Повече информация в пълната обява тук.


Последна промяна:03-01-2019