Print this page

Новини

ДОКЛАД на Комисията към Министерството на образованието и науката


ДОКЛАД

(екстракт)

на

Комисията към Министерството на образованието и науката

за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност,

осъществявана от висшите училища и научните организации

за 2017 г.

Б2. Резултати за научната дейност на някои институти от БАН

Резултатите от научната дейност на 4 института от БАН са представени като примери за организации, които са видими в световните бази данни, предмет на Правилника. За наблюдение по факултети и институти на БАН и СА на научната дейност, извършвана от тях, е необходимо те да са видими като посочените по-горе 4 примерни института. За съжаление няма видим факултет, който може да бъде посочен като пример.

 

Институт по механика (ИМ) – БАН

2184.60

Институт по електроника(ИЕ) – БАН

869,35

Институт по микробиология(ИМБ) – БАН

768.43

Институт по инженерна химия – БАН (ИИХ)

319.45

 

При тези резултати те могат да получат следните оценки/

1. Отлична оценка за над 1000 т. – Институт по Механика

2. Добра оценка от 500 до 999.99 т. ИЕ- и ИМБ

3. Задоволителна – ИИХ

 

Б.2. Резултати за ефективност на тези институти от БАН по критерий обща оценка


Институт по механика – БАН

18.03

Институт по електроника – БАН

11.29

Институт по инженерна химия – БАН

10.96

Институт по микробиология – БАН

10.60

 

 

Пълен текст на документа.


Последна промяна:26-06-2018