Print this page

Новини

ОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР №25


ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА – БАН

ОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР №25

03.12.2018 (понеделник), 14:00 часа, зала 200, Институт по механика – БАН

Биомеханика на движенията на човека на базата на тримерни математически модели на човешкото тяло

АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

лектор: доц. д-р Гергана Стефанова Николова , ИМЕХ - БАН


Последна промяна:26-06-2018