Print this page

Новини

ОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР №24


ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА – БАН

ОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР №24

28.11.2018 (сряда), 11:00 часа, зала 200, Институт по механика – БАН

Диагностика, мониторинг и управление на хидрофизичните системи, с приложение на екосистемен и екологосъобразен подход.

АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

лектор: доц. д-р Мила Чиликова - Любомирова , ИМЕХ - БАН


Последна промяна:26-06-2018