Print this page

Новини

ОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР №23


ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА – БАН

ОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР №23

27.11.2018 (вторник), 11:00 часа, зала 200,Институт по механика – БАН


ОЦЕНКА НА ПОДХРАНВАНЕТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ЧРЕЗ МОДЕЛА CLM (NCAR NASA)

АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

лектор: доц. д-р Олга Ничева , ИМЕХ - БАН


Последна промяна:26-06-2018