Print this page

Румяна Рангелова Благоева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА


На 17. 02. 2009 г. ще се проведе публична защита на дисертация, разработена от ст. н. с. ІІ ст. д-р Васил Кавърджиков за даване на научната степен „доктор на техническите науки"

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО „МЕХАНИКА, МАШИНОСТРОЕНЕ И МЕХАТРОНИКА" ПРИ ВАК


СЪОБЩАВА, че на 17. 02. 2009 год. от 16 часа в зала 3239, ІІІ блок на ТУ-София, ще се проведе ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертация, разработена от ст. н. с. ІІ ст. д-р ВАСИЛ ИВАНОВ КАВЪРДЖИКОВ на тема "Изследване на материали с използване на оптичен и компютърен анализ на спекъл-изображения" за даване на научната степен „ДОКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ"

РЕЦЕНЗЕНТИ:
ст.н.с. І ст. дтн Митко Минков Миховски
ст. н.с. І ст. дфн Венцеслав Христов Съйнов
доц. д-р Иванка Иванова Калиманова

Материалите се намират в канцеларията на машиностроителния факултет при ТУ - София (каб. 3242) и са на разположение на интересуващите се.


Последна промяна:19-07-2018