Print this page

Новини

ОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР №21


22.06.2018 (петък), 14:00 часа, зала 200, Институт по механика – БАН

Изследвания върху скелетно-мускулната биомеханика и приложения

АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

лектор: доц. д-р Сергей Ранчев , ИМЕХ - БАН

22.06.2018 (петък), 14:00 часа, зала 200, Институт по механика – БАН

Изследвания върху скелетно-мускулната биомеханика и приложения

АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

лектор: доц. д-р Сергей Ранчев , ИМЕХ - БАН


Последна промяна:26-06-2018