Print this page

Новини

Висока видимост на научните резултати на учен от Института по механика


Научна статия от 2010 година на нашия колега доцент д-р Светослав Николов от НСЗ Механика на деформируемото твърдо тяло е била особено видима досега и има висока цитируемост, отразена в базата данни на Scopus.

Публикацията Nikolov, S. et al. "Revealing the design principles of high-performance biological composites using ab initio and multiscale simulations: The example of lobster cuticle" Advanced Materials 22 (4), 2010, 519-526 e със забелязани досега над 100 независими цитирания отразени в базата данни на Scopus, което е изключително постижение в Института по механика за научна публикация от последните 10 години.


Последна промяна:26-06-2018