Print this page

Новини

Открит семинар на секция ММЧС


На 25 октомври 2017 г. (сряда) от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН

Открит семинар на направление ММЧС


 

На 25 октомври 2017 г. (сряда) от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открит СЕМИНАР на научно структурно звено „Математическо моделиране и числени симулации”, на който ще се обсъди необходимостта от обявяването на Конкурс за академична длъжност „Доцент“ по научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката в механиката“, с цел развитието на определена тематика от общата проблематика на звеното.

 

Канят се всички заинтересовани за участие в конкурса учени да представят резюме на изследванията си като направят кратки презентации.

 

Членовете на НС на ИМех се канят най-учтиво да присъстват на семинара.

 

От ръководството на направление ММЧС


Последна промяна:26-06-2018