Print this page

Новини

ОТКРИТ СЕМИНАР НА СЕКЦИЯ „МЕХАТРОНИКА“


на 24 октомври 2017 г. (вторник) от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН

На 24 октомври 2017 г. (вторник) от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открит СЕМИНАР на научно структурно звено „МЕХАТРОНИКА”, на който ще се обсъди необходимостта от обявяването на конкурс за академична длъжност „доцент“ по научна специалност „Биомеханика“, с цел развитието на определена тематика от общата проблематика на звеното.

Канят се всички заинтересовани за участие в конкурса учени да представят резюме на изследванията си като направят кратки презентации.

Членовете на НС на ИМех се канят най-учтиво да присъстват на семинара.

От ръководството на секция  „МЕХАТРОНИКА“


Последна промяна:26-06-2018