Print this page

Новини

Общо-институтски семинар №9


Ще се проведе на: 20 април 2017 г., 14:00 часа, зала  200, Институт по механика
Водещ: проф. Николай Витанов

Тема: Математика и музика. От Питагор до Бах, и до наши дни. Лектор: гл.ас. д-р Георги Димков - ИМИ-БАН

Последна промяна:26-06-2018