Print this page

Новини

Акдемична лекция


09.12.2016 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика проф. Васил Василев ще изнесе академична лекция.

Уважаеми колеги,

На 09.12.2016 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика

проф. Васил Василев ще изнесе академична лекция на тема:

„Равновесни форми на биомембрани и въглеродни наноструктури”

 

Поканени са всички колеги.

 

От ръководството на секция „Механика на деформируемото твърдо тяло”.


Последна промяна:26-06-2018