Print this page

Новини

Научен семинар


На 25.10.2016 г., в 14.30 часа, в зала 200, ще се проведе семинар на НСЗ "Мехатроника"

На 25.10.2016 г., в 14.30 часа, в зала 200, ще се проведе семинар на НСЗ "Мехатроника" при следния дневен ред:

  1. Презентация  на Keigo Soumiya, Mechatronics Lab., Department of Mechanical Engineering, Mie University, Japan, специализант в НСЗ "Мехатроника" на ИМех-БАН.
  2. Представяне на материал за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на тема "Изображение на Кели и някои негови приложения" от маг. мат. Велико Дончев. (Заповед № РД-09-138/19.10.2016 г. на Директора на ИМех)

 

Поканват се всички колеги да участват в семинара.

От ръководството на НСЗ "Мехатроника".


Последна промяна:26-06-2018