Print this page

Евтим Венец Захариев

КОНКУРС 2019


за наградата „НАЙ – ДОБЪР МЛАД МЕХАНИК” на Националния комитет по ТПМ ( учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов)

В конкурса за наградата „Най – добър млад механик” може да участва всяко физическо лице, което заема академична длъжност в научен институт или ВУЗ на възраст до 35 години и работи в областта на Механиката.

Обявата с условията на конкурса може да се види тук.

Формулярът за участие може да се свали тук.

Срок за подаване на документите: до 30 септември на всяка календарна година на адреса на Националния комитет по ТПМ -” За конкурса”.

За повече информация: e-mail: jtam@imbm.bas.bg.


Последна промяна:29-02-2016