Print this page

Новини

Академична лекция


На 24.06.2016 (петък) от 14:00 в зала 200 на Института по механика от доцент Гергана Николова

На 24.06.2016 (петък) от 14:00 в зала 200 на Института по механика, доц. Гергана Николова Николова (Механика на дефомируемото твърдото тяло) ще изнесе академична лекция на тема:

Изследване поведението на многослойни конструкции,  композитни материали и покривни слоеве под действието на статични и динамични натоварвания”


Последна промяна:26-06-2018