Print this page

Новини

Открит семинар на секция МДТТ


На 29 март 2016 г. (вторник) от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открит СЕМИНАР на научно структурно звено МДТТ

На 29 март 2016 г. (вторник) от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открит СЕМИНАР на научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло”, на който ще се обсъди необходимостта от обявяването на конкурс за академична длъжност „професор“ по научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката”, с цел развитието на определена тематика от общата проблематика на звеното.

 

Канят се всички заинтересовани за участие в конкурса учени да представят резюме на изследванията си като направят кратки презентации.

 

Членовете на НС на Института по механика се канят най-учтиво да присъстват на семинара.

 

От ръководството на секция МДТТ


Последна промяна:26-06-2018