Print this page

Новини

Открит семинар на секция МДТТ


на 23 октомври 2015 г. (петък) от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН

На 23 октомври 2015 г. (петък) от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открит СЕМИНАР на научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло”, на който ще се обсъди необходимостта от обявяването на конкурс за академична длъжност „доцент“ по научна специалност „Механика на деформируемото твърдо тяло“, с цел развитието на определена тематика от общата проблематика на звеното.

 

Канят се всички заинтересовани за участие в конкурса учени да представят резюме на изследванията си като направят кратки презентации.

 

Членовете на НС на ИМех се канят най-учтиво да присъстват на семинара.

 

От ръководството на секция  МДТТ


Последна промяна:26-06-2018