Print this page

Новини

Предзащита на дисертационен труд


На 6 юли 2015 г. от 11.00 ч. в зала 200 на ИМех – БАН на ул. «Акад. Г. Бончев», бл. 4, ет. 2 ще се състои предзащита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен «доктор» на Галин Славчев Вълчев

На 6 юли 2015 г. от 11.00 ч. в зала 200 на ИМех – БАН на ул. «Акад. Г. Бончев», бл. 4, ет. 2 ще се състои открито заседание на направление «Математическо моделиране и числени симулации в механиката» във връзка с предзащитата на дисертационния труд на редовен докторант  Галин Славчев Вълчев. Темата на дисертационния труд е «Флуктуационно-индуцирани взаимодействия в крайно-размерни флуидни системи».

Научeн ръководител – проф. дн Даниел Маринов Данчев


Последна промяна:26-06-2018