Print this page

Новини

Академична лекция


На 25.06.2015 г. (четвъртък) от 15:00 часа в зала 200 на Института по механика доц. д-р Владимир Котев ще изнесе академична лекция на тема: „Мехатронни системи и роботи за медицински приложения”.


На 25.06.2015 г. (четвъртък) от 15:00 часа в зала 200 на Института по механика доц. д-р Владимир Котев ще изнесе академична лекция на тема:

„Мехатронни системи и роботи за медицински приложения”.

Лекцията е съгласно ЗРАСРБ и Правилниците за неговото приложение във връзка със заемането на академичната длъжност „доцент“.

От ръководството на НСЗ „Механика на дискретни системи”


Последна промяна:26-06-2018