Print this page

Новини

Разширен семинар


на НСЗ Биомеханика - 20.03.2015 от 11 часа в зала 300 с доклад на доц.дн Светослав Николов

На 20 март (петък) от 11 часа в зала 300 на Института по механика на БАН ще се проведе разширен семинар на научното структурно звено „Биомеханика”, на който доц. дн Светослав Г. Николов ще изнесе доклад на тема:

Динамика и устойчивост на биомеханични и механични системи

 

Канят се всички заинтересовани.

 

От ръководството на направление Биомеханика


Последна промяна:26-06-2018