Print this page

Новини

Научен сминар


На 13.03.2015 от 10:00 в зала 200 ще се проведе семинар на НСЗ МДТТ с доклад на доц. Пашкулева и проф. Кавърджиков

Уважаеми колеги,

 

На 13.03.2015г. (петък) от 10:00 ч. в зала 200 ще се проведе семинар на научно структурно звено "Механика на деформируемото твърдо тяло", на който проф. В. Кавърджиков и доц. Д. Пашкулева ще представят проект за книга от поредицата "Series in Applied Mathematics and Mechanics", издавана от Института по механика на тема

Оптична метрология в приложната механика

под общата редакция на проф. Васил Кавърджиков и проф. Иван Николов.

 

От ръководството на НСЗ МДТТ


Последна промяна:26-06-2018